RomaniArcha

Anna Hangurbadžová

Volám sa Anna Hangurbadžová a bývam v Krížovej Vsi. Som veľmi šťastná, že sa s vami môžem podeliť o to, čo Pán vykonal v mojom živote. Ježiš Kristus ma svojou láskou zmenil.

annaPredtým som nevedela, čo znamená odpustenie a pokánie. Obrátená som už 9 rokov a ďakujem Bohu, že som prijala Ježiša, otvorila mu svoje srdce a teraz mu môžem s radosťou slúžiť.
Na Božiu slávu chcem zverejniť svedectvo o mojom uzdravení. V lete tohto roku som išla v nedeľu na bohoslužbu. V ten deň som mala bolesti brucha. Pastor pred ukončením bohoslužby vyhlásil, že ak má niekto nejaké zdravotné problémy, môže ísť dopredu a bude sa za to modliť. Išla som dopredu a povedala mu o svojom probléme. Pastor položil ruky na moje brucho a modlil sa. Po skončení modlitby som sa vrátila na svoje miesto. Brucho ma v tom čase ešte stále bolelo, ale ja som ďakovala Pánovi a chválila som ho spoločne s bratmi a sestrami.
Počas uctievania Pána som úplne zabudla na to, že som mala bolesti. Ani som si neuvedomila, že som bola uzdravená, len som naďalej chválila Boha.
Po zhromaždení som prišla domov, najedla som sa a večer, keď som sa išla modliť, som si uvedomila, že ma už nič nebolí a ja som bola uzdravená.
Ďakujem Pánovi za to, že ma uzdravil a oslobodil a ďakujem mu za celý môj život a moju rodinu. Som vďačná, že som ho spoznala, prijala do svojho života ako svojho Pána a Spasiteľa a že zmenil môj život.