RomaniArcha
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2016

2015  |  2016

1. Názov projektu:

Realizácia projektu z výzvy:
Zastupiteľstva PSK na poskytnutie dotácie na rok 2016 v zmysle VZN č. 15/2008 program 2 “ KULTÚRA“ s názvom : Výmena krytiny na pastoračnom centre v Krížovej Vsi.

Výška dotácie : 1500 eur, zo spoluúčasťou združenia – 500 eur.