RomaniArcha
FOTO

Výmena strechy komunitného Centra v Krížovej Vsi

9 Foto

Rekonštrukcia ZD v Krížovej Vsi

6 Foto

Rekonšt. Vých. a modlit. centrum Romani Archa v Križovej vsi

7 Foto

Biblický kurz v Pieninách 3.6.2013

6 Foto

Zhromaždenie s Annou Moorovou

6 Foto

Zhromaždenie s Ilešom Kornelom

6 Foto

Ivan Ferreyra v Spišskej Belej

6 Foto

S Markom Zechinom v Križovej Vsi

6 Foto

S Markom Zechinom v Spišskej Belej

6 Foto

Jozef Slamený s manželkou

6 Foto

Futbalový turnaj v Kamienke

12 Foto

Evanj. Khangeri – Ostrovany

4 Foto

Zhromaždenia

6 Foto

Radostná nedeľa

6 Foto

Skupina RAKHĽOM

6 Foto

Peter Gammouns v Poprade

5 Foto

Zhromaždenia v Spišskej Belej

6 Foto

Evanj. s pastorom Emilom Adamom

5 Foto

Evanj. s amer. pastorom Williamsom

6 Foto

Naše deti

6 Foto

Návšteva v Ostrovanoch

6 Foto