RomaniArcha
O NÁS

Občianske združenie ROMANI ARCHA

zhromažďuje a buduje v spoločnosti spoločenstvá šľachetných ľudí, ktorí chcú využiť svoje schopnosti a prostredníctvom evanjelia Ježiša Krista chcú získať Rómov pre Krista. Hlásime sa k charizmaticko-letničnému kresťanskému hnutiu a udržiavame ekumenické vzťahy s podobne smerovanými zbormi na Slovensku aj v zahraničí. Súčasťou činnosti je aj sociálne a kultúrne pozdvihnutie Rómov cez projekty a granty z ÚV SR a EU. Vo výskumnom projekte Slovenskej Akadémie vied SIRONA 2010 patrilo medzi najefektívnejšie neregistrované cirkvi, ktoré v sociálnej inklúzii Rómov náboženskou cestou pracujú na Slovensku.

 


Pravidelný program:

V NEDEĽU o 10:00 hodine v Spišskej Belej, v budove pošty, na poschodí – vchod zozadu.
V STREDU o 18:00 hodine v Starej Ľubovni, v kultúrnom dome.
Verejné slávnostné zhromaždenia oslavujúce Ježiša Krista skrze modlitby, dynamické piesne a inšpirované kázané Božie slovo. Stretnutia sú reakciou na to, čo v našich životoch prostredníctvom viery vykonalo Božie slovo. Voľne prístupné sú pre ľudí, ktorý sa vedia povzniesť nad etnické a náboženské rozdiely. Cieľom týchto asi trojhodinových stretnutí je dostať sa do prítomnosti Svätého Ducha, prijať biblické videnia a budovať spoločenstvo slušných, veriacich Rómov a ich priaznivcov.


História letnično-charizmatického hnutia na Slovensku.


Boh medzi bariérami –  SAV.