RomaniArcha

Uzdravený žlčnik, Ladislav Mirga, Kamienka

Ako dôchodca som sa stal kresťanom, Ježiš ma očistil od veľa zlých vecí, ktoré ma ťažili v mojom živote. Niektoré som spôsobil ja sám, ale viem, že niektoré vplyvy boli od mojich predkov. Mal som zdravotné problémy so žlčníkom a s pečeňou, bol som lekármi pripravovaný na riskantnú operáciu ale ako znovuzrodený kresťan som bol vybudovaný vo viere, […]

Ako dôchodca som sa stal kresťanom, Ježiš ma očistil od veľa zlých vecí, ktoré ma ťažili v mojom živote. Niektoré som spôsobil ja sám, ale viem, že niektoré vplyvy boli od mojich predkov.
Mal som zdravotné problémy so žlčníkom a s pečeňou, bol som lekármi pripravovaný na riskantnú operáciu ale ako znovuzrodený kresťan som bol vybudovaný vo viere, ako môžem prijať od Boha uzdravenie. Viacerí bratia v zbore sa za mňa modlili a v nemocnici vo veľmi ťažkom stave som dostal videnie, aby som sa dotkol lemu Ježišovho rúcha, ako v Biblii žena s krvotokom. Tak som sa vierou dotkol. V tom momente vysoké horúčky odišli, divili sa tomu aj lekári a dal som sa na vlastnú žiadosť prepustiť domov.  Po prepustení sa teplota ešte niekoľko krát zopakovala, niekoľko krát sa bol pastor za mňa modliť o druhej hodine v noci, ale nakoniec sme túto nemoc vytlačili z môjho tela. Je tomu už asi päť rokov v tvári už nie som žltý ako predtým a naspäť som pribral na váhe . Vďaka Bohu, som zdravý a aj druhých povzbudzujem, že kde nemôže lekár,  tam môže Boh.