RomaniArcha

Peter a Barbora Hangurbadžovci

Veľmi som miloval alkohol, cigarety, proste som si túžil žiť bohémskym životom a to so všetkým, čo k tomu patrilo. …na základe Božieho slova, ktoré ma z toho usvedčovalo ma Boh z toho oslobodzoval a pripravoval mi nový život…Spoznala som lásku Boha Otca, môj život zrazu začal mať význam, aj vzťahy s rodičmi sa zmenili.

Peter

Pána som spoznal u mojej vtedy budúcej svokry, kde sa kázalo o Bohu o Jeho láske a moci. Mňa sa tieto slová veľmi dotýkali, ale zároveň som sa toho veľmi bál. Po návrate domov som nad tým veľmi rozmýšľal a vtedy som pocítil Boží dotyk v mojom srdci. Do môjho života prišla bázeň a odovzdal som svoj život tomu, ktorý je sám životom, Ježišovi Kristovi. Keď so ešte nežil s Bohom bol som doslovným čudákom. Veľmi som miloval alkohol, cigarety, proste som si túžil žiť bohémskym životom a to so všetkým, čo k tomu patrilo. V tom čase priateľka, teraz už moja manželka bola už obrátená a prirodzene ako muž som túžil po zakázanom ovocí. Kvôli tomu sme sa veľmi často hádavali potreboval som aj v tomto Boží dotyk. Nevedel som udržať si jazyk na uzde, bol som drzým, arogantným chlapcom, ktorý chcel dobre iba sebe. Ale vo chvíli keď som prijal Pána postupne som si uvedomoval tieto nedostatky a na základe Božieho slova, ktoré ma z toho usvedčovalo ma Boh z toho oslobodzoval a pripravoval mi nový život, ktorý slúži na Jeho slávu a česť. Teraz som znovuzrodený kresťan , mám milujúcu manželku, zbor, ktorý veľmi rád navštevujem, slúžim Bohu a túžim privádzať stratených do domu Hospodinovho.

Barbora

Moje stretnutie s Pánom bola tá najkrajšia udalosť v mojom živote. Vždy som si myslela, že Boh je pri mne, čo aj bol, a že žijem ten správny kresťanský život. Ale postupne, ako som rástla,. Zisťovala som, že to tak nie je a to prázdno v mojom živote, ktoré po tomto spoznaní vznikalo bolo stále väčšie. V jeden deň prišiel môj brat domov. Hneď zo začiatku som si všimla zmenu v jeho správaní. Bolo to očividné a mňa to veľmi zasiahlo. Začal mi hovoriť o Pánovi, Jeho obeti, o láske.

Čítala som Bibliu a tam to všetko bolo. Pred obrátením moje srdce nebolo naplnené šťastím. Narodila som sa ako nechcené dieťa, čo ma sprevádzalo až do dospelosti. Vždy som si myslela, že som piate koleso na voze, čo sa odzrkadľovalo aj na mojom správaní. Bola som drzá, vedela som sa tak nahnevať, že som raz zodvihla ruku aj na môjho otca. Trpela som mnohými depresiami, pocitom menejcennosti, vždy som mala potrebu rodičom niečo dokázať. Po mojom obrátení tieto problémy zmizli. Spoznala som lásku Boha Otca, môj život zrazu začal mať význam, aj vzťahy s rodičmi sa zmenili. Začala som si ich viac vážiť, prejavovať im úctu a patričnú lásku. Nekonečne si vážim to, že zvrchovaný Pán a Boh vstúpil do môjho života a dnes si život bez Neho neviem ani len predstaviť.

redaktorka:  Marika Gažiková