RomaniArcha

Miro a Dana Hangurbadžovci

Pred tým ako som nepoznal Pána som bol veľkým hazardérom, mal som potrebu neustále navštevovať stávkové kancelárie a tipovať. No po odovzdaní života Bohu cigarety boli prvé z čoho ma Boh oslobodil. Po prijatí Ježiša Krista som prešla z tmy do svetla.

Miro

Vedel som, že existuje aj iná cesta k Bohu okrem tej ku ktorej ma viedli moji rodičia. Rodičia boli silní Jehovovi svedkovia a ja som sa tomu samozrejme nevyhol. Hovorí sa, že viera prichádza z počutia a v mojom prípade tomu tak aj bolo. Boh mi dal zvláštnu milosť, kde mi priatelia s ktorými som pracoval zvestovali posolstvo o zmŕtvychvstanom Kristovi. Navštívil som jedno z ich stretnutí kde Ján Gažik hovoril o hriechu, ako na človeka pôsobí jeho moc a účinky na konci toho kázania dal výzvu k prijatiu Ježiša Krista a ja som vedel, že tá výzva sa týka práve mňa v tej chvíli som odovzdal svoj život Bohu. Pred tým ako som nepoznal Pána som bol veľkým hazardérom, mal som potrebu neustále navštevovať stávkové kancelárie a tipovať. Niekedy to bolo aj na úkor vlastnej rodiny, brával som z posledného, neustále som žil v hneve a nervozite. Veľmi rýchlo som zabudol, že mám manželku a deti. V rukách by ste mi okrem ovládača a tiketu nenašli vôbec nič. Po prijatí Ježiša Krista ma Boh oslobodil z tejto závislosti. Počul som na Jeho hlas vedel som, že toto neoslavuje Boha. Zanechal som starý život a Boh mi na oplátku dal nový večný život.

Dana

Obrátila som sa na jednej z návštev u mojej sestry. Kde sa ma synovec spýtal otázku večného života. Myslela som si, že túto otázku mám už dávno zodpovedanú, ale po návrate domov som sa nad tým poriadne zamyslela a došla som k tomu, že ani zďaleka túto otázku nemám zodpovedanú. Vždy som si myslela, že som dobrý človek, ktorý nikomu neublížil , nikoho nezabil ba práve som pomáhala. V srdci sami vynárala tichá výčitka, že aj napriek tomu ma Boh tresce. Teraz viem,že som žila v omyle.

Prijala som pozvanie na jedno stretnutie, kde sa hovorilo o hriechu a Boh mi tam zjavil, že vôbec nie som taká dobrá, ako si myslím zjavil mi moje hriechy a ja som hneď učinila pokánie z nich a prijala Pána do svojho srdca. Pred obrátením bol môj život veľmi sebecký. V manželstve som mala vždy posledné slovo, vždy sa muselo robiť tak ako ja chcem manžel bol len metla v kúte, vôbec nemohol otvoriť ani ústa a povedať svoj názor. Môj život bol plný kliadieb, ktoré som vyslovovala na mojich blízkych a holdovala som aj cigaretám, vedela som si ich vychutnať v plnej kráse. No po odovzdaní života Bohu cigarety boli prvé z čoho ma Boh oslobodil. Po prijatí Ježiša Krista som prešla z tmy do svetla. Môj život nabral úplne iný smer začala som žiť na slávu Boha a Boh ma povolal aj do služby chvál kde Mu slúžim už tretí rok. Prežívam Božiu lásku, vedenie Ducha Svätého a túžim byť použitá v Božom kráľovstve. Mojím prianím je, aby sa každý raz mohol slobodne rozhodnúť pre Krista lebo to je to najlepšie, čo človek môže spraviť preto, aby mal jeho život konečne zmysel.

redaktorka: Marika Gažiková