RomaniArcha

Marianna a Gejza Hangurbadžovci

… kvôli tej skúsenosti z väzenia niekde v hĺbke môjho vnútra som vedel , že je to pravda. Vyznal som Bohu svoju hriešnosť a odovzdal som život do Jeho rúk. o obrátení bol môj život oslobodení z kliatob, prestala som zlorečiť mužovi a začala som siať do života môjho muža slova života a požehnania.

Gejza

Ježiša Krista som ako Pána nikdy nepoznal tým správnym spôsobom a ani chodenie do kostola ma vôbec nepriťahovalo.

Vôbec som nedôveroval kňazom, proste som neveril ich počestnosti a tej ich „láskavej úprimnosti“. Dostal som sa do väzenia a práve väzenie bolo miesto, kde som sa nepriamo stretol ako sa povie s vyššou mocou.V jednu noc sa mi prisnil sen , v ktorom som videl jasnú žiaru , nejaký jasný lúč, ktorý mi akoby ukazoval cestu. Po tomto sne som pochopil , že Boh chce niečo urobiť v mojom živote. Na druhý deň som bol prepustený z väzenia a žil som ďalej tak ako pred tým. Po nejakom čase sa Boh ku mne nanovo prihovoril a to cez môjho syna , ktorý odovzdal život Pánovi Ježišovi Kristovi. Môj syn mi hovoril o Bohu, ktorý zachraňuje , ktorý dáva nové príležitosti a ja som to nemohol poprieť, kvôli tej skúsenosti z väzenia niekde v hĺbke môjho vnútra som vedel , že je to pravda. Vyznal som Bohu svoju hriešnosť a odovzdal som život do Jeho rúk. Je tomu už rok a pol čo zažívam radosť zo spasenia. Nie vždy som robil správne rozhodnutia dokonca som bol človekom, ktorý vzbudzoval autoritu a aj si ju požadoval bol som hrubým a veľmi agresívnym človekom , ktorý sa neváhal pustiť aj do krvavej bitky no dnes viem , že všetko to, je dnes už minulosť Boh zlomil moje srdce a naplnil ho svojou prítomnosťou.

Marianna

Vyrastala som v katolíckej rodine a absolvovala som všetky obrady , ktoré katolícka cirkev ponúka. Vydala som sa a aj moje deti pokračovali v mojich šľapajach. Zmena nastala keď môj starší syn prišiel v jeden deň domov a hoci som jeho matkou nemohla som ho spoznať , jeho správanie a prístup k veciam. Môj syn spolu s nevestou mi často hovorili o tom , že do ich života vstúpila nová osoba a ako mení ich životy a , že tou osobou je Ježiš Kristus . Nič z toho čo hovorili som neuverila a starostlivo som si všetko preverovala a porovnávala s katolíckym učením . Po týchto zisteniach sa niečo vo mne pohlo, popritom som stále chodila do kostola. Na základe Božieho slova , ktoré ma usvedčilo som neskôr odovzdala svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi. Pred obrátením, môj život sprevádzal neustály hnev , trpkosť a časté sklamania. Môj muž pracoval, čo nie je ani zlé, ale horšie bolo to , že z práce prichádzal opitý a mňa to vyvádzalo z miery. Nebol deň, ak by som nenadávala svojmu mužovi, kliatie bolo na dennom poriadku. V našom manželstve chýbal niekto , kto by to všetko dal do poriadku. Po obrátení bol môj život oslobodení z kliatob, prestala som zlorečiť mužovi a začala som siať do života môjho muža slova života a požehnania. Z tohto všetkého ma oslobodil môj Boh náš Pán.

redaktorka: Marika Gažiková