RomaniArcha

Výskumný projekt SIRONA

Zverejňujeme výskumnú správu Slovenskej akadémie vied, projektu s názvom SIRONA pre začlenenie Rómov do spoločnosti náboženskou cestou. Súčasťou projektu je aj Romani Archa.

http://www.uet.sav.sk/download/socialna_inkluzia_Romov_nabozenskou_cestou.pdf