RomaniArcha

Ľubomíra Horváthová

1. Ako si sa znovuzrodila ? Chcem vám povedať, ako Boh urobil zázrak v mojej rodine ale aj v mojom osobnom živote. Nevedela som, že Boh vie byť taký dobrý a zmeniť úplne môj život. Pred mojím obrátením som toho veľa o Bohu nevedela. Modlila som sa večer ku všetkým svätým a to bolo asi všetko, čo som pre môj duchovný […]

1. Ako si sa znovuzrodila ?

Chcem vám povedať, ako Boh urobil zázrak v mojej rodine ale aj v mojom osobnom živote. Nevedela som, že Boh vie byť taký dobrý a zmeniť úplne môj život. Pred mojím obrátením som toho veľa o Bohu nevedela. Modlila som sa večer ku všetkým svätým a to bolo asi všetko, čo som pre môj duchovný život robila. Bola som katolíčkou iba tak na papieri.

Žila som si takým svojím životom, kde som nepotrebovala niekoho ďalšieho, aby mi doň vravel. V jeden deň sa mi prisnil sen, v ktorom som videla neobyčajné svetlo. To svetlo bolo ako zlato v ohni, ani som netušila, že ten sen až tak veľmi ovplyvní môj život. Nedávalo mi to pokoj, stále som nad tým premýšľala, vybrala som sa dokonca aj za naším miestnym kaplánom, aby mi on ozrejmil ten sen, ale bolo to márne, ukončil to tým, že je to len sen. No aj napriek tomu že to povedal v mojom vnútri sa začalo niečo diať.

Ani som nevedela ako a začala som hľadať Pána, Jeho pravdy. Pán mi poslal do cesty ľudí, ktorí mi tým správnym spôsobom predstavovali Krista. Kázali mi o Bohu, ale nerozumela som tým slovám. Po nejakom čase som prijala pozvanie do zboru a tam som si uvedomila, že Boh to som mnou myslí vážne. Modlila som sa k Bohu a pýtala sa Ho, či je to tá správna cesta nasledovania Ho. Na moje prekvapenie po návrate zo zboru sa Boh veľmi dotkol môjho srdca, obdaril ma novými jazykmi, začala som žiť život, o akom som ani nesnívala. Našla som zmysel v Ježišovi Kristovi. Je tomu už pomaly piaty rok, čo zažívam s Pánom nádherné veci.

2. Aký život si viedla pred obrátením ?

Môj život bola jedna katastrofa. Ako šestnásťročná som otehotnela a vydala sa. Ako je už známe, rodičia boli zubami nechtami proti a chceli, aby som sa svojho dieťaťa vzdala. Našťastie, alebo lepšie povedané vďaka Bohu sa to nestalo.

Môj manžel nebol pripravený na rodinný život, myslel si, že rodina a kamaráti sa môžu skĺbiť v jedno. Mne to neuveriteľne prekážalo. Často chodieval domov opitý, no a kvôli tomu boli hádky na dennom poriadku. Veľmi ma to frustrovalo. Nevedel si udržať zamestnanie a pretože sme nemali pravidelný príjem. Žili sme biedne.

Po nejakom čase sa môj muž zamestnal u môjho strýka, kde pracoval na týždňovky a zrazu prišla pozitívna zmena v správaní  môjho manžela. Prestal piť, začal sa venovať rodine, aj naše manželské vzťahy sa veľmi upevnili.

Ako každá mladá rodina, robievali sme si plány do budúcností, túžili sme po vlastnom bývaní a po mnohých iných veciach.

Nanešťastie môj manžel pri tej práci tragický zahynul a mne sa rozpadol celý život. Zostala som sama so štyrmi deťmi. Vôbec som nevedela zvládnuť tú situáciu. Boli chvíle, kedy som obviňovala aj Boha za tú všetku tragédiu, ktorou som prechádzala. Proste som prestala javiť záujem o bežný život.

Zanedbávala som deti, dokonca som nevedela, či ich mám. Nebyť mojej mamy a otca tak neviem, čo by s nimi bolo. Nervovo som to nezvládala, a tak som zapíjala svoj život alkoholom a antidepresívami.

V mojom vnútri bola veľká horkosť a neodpustenie voči môjmu strýkovi. Vinila som ho za smrť môjho manžela. Mojou jedinou túžbou bolo pomstiť sa mu. Poviem vám, neraz som mu chcela podpáliť dom. Strašne som ho nenávidela. Bola som aj za vešticami, aby mu spravili zle, no našťastie som nemala dostatok odvahy urobiť mu to . Bola som veľmi sebeckým človekom.

3. Ako Pán vyriešil tieto problémy ?

Keby nebolo Pána, neviem, či by som bola ešte medzi živými. Po tom, čo som spoznala Jeho prítomnosť v mojom živote, ukazoval mi nielen to dobré, čo mám v Ňom, ale aj poukazoval na môj starý spôsob života, z ktorého som musela činiť pokánie.

Postupne, ako som rástla v Pánovi, uvedomovala som si, že mám skrytú horkosť v mojom srdci voči strýkovi a vedela som, že s tým musím jednať. Modlila som sa k Bohu, aby som mu vedela odpustiť a žiť normálnym životom.

Keď mi ochorela dcéra, zrazu prišla pomoc od niekoho, od koho som to najmenej čakala. Môj strýko s celou jeho rodinou mi neuveriteľne pomáhali počas toho obdobia, a to nielen morálne, ale aj finančne.

Už predtým Boh obmäkčil moje srdce voči nemu a preto som nabrala dostatok odvahy, navštívila som jeho rodinu a všetkým som sa ospravedlnila. V mojom vnútri prišlo k totálnemu oslobodeniu a k hlbšej premene. Nikdy by som to nedokázala sama urobiť, bol to náš Pán, ktorý mi dal chcenie a aj činenie.

4. Pracuješ ako sociálna pracovníčka, ako hodnotíš náš zbor z tohto hľadiska?

Vidím ako Boh pracuje u našich znovuzrodených ľudí. Boh pracuje na ich charakteroch. Môžem vidieť ako sa od základov zmenili niektoré domácnosti ale nielen to, aj vo výchove detí prišla veľká zmena. Túžia sa zaradiť do majoritnej spoločnosti tým, že si hľadajú trvalé zamestnania a chcú vytvárať kvalitné hodnoty.

Nezaostávajú ani v bežných občianskych povinnostiach, ako sú platenie daní a komunálneho odpadu. Snažia sa zabezpečiť pre svoje rodiny dôstojné bývania. V tomto vidím ozaj Božie pôsobenie, lebo zmeniť človeka úplne od základov je veľmi náročné, ba priam nemožné, ale to, čo je človeku nemožné, v našom Pánovi je to reálne a som za to Bohu nesmierne vďačná.

5. Momentálne študuješ. Sme zvedaví, ako sa ti v tom darí ?

Študujem na konzervatóriu v Košiciach ako herečka. Som už v štvrtom ročníku a v tomto roku ma čakajú aj maturity. Zo začiatku to bolo ťažké skĺbiť prácu, rodinu a ešte aj školu. Aj v tomto môžem vydať svedectvo, ako ma Pán posilňuje zvládať pracovné nasadenie aj náročné štúdium.

6. Aký máš názor na vývin súčasnej politiky?

No názory môžu byť rôzne. Ja by som to skôr prirovnala k slovám Biblie : „majú oči, ale nevidia, majú uši a nepočujú „“. Skôr by som chcela povzbudiť našich veriacich, aby sa modlili za vládnych činiteľov a nebrali to na ľahkú váhu, lebo svojimi modlitbami môžu ovplyvniť súčasné dianie.

7. Na záver sa ťa chcem opýtať, aký odkaz máš pre veriaci ľud?

Aby nezabúdali, koho prijali do svojho srdca a boli v každej životnej situácií upretí na Pána Ježiša Krista.

Ďakujeme za rozhovor.

Redaktorka: Marika Gažiková