RomaniArcha

Ako ďaleko  je koniec sveta?

Ako ďaleko je koniec sveta?

Všetko čo vzniklo, aj zanikne. Z pohľadu trvania vesmíru je to už veľmi, veľmi blízko. Z pohľadu človeka je to zanedlho, zajtra, o týždeň, o rok, 5, 10, 20 … rokov.

Aj všetci vykladači Biblie hovoria, že je to veľmi blízko, mysliac na všetky udalosti s tým spojené. Najlepšie o tom hovorí Ježiš (Mat kapitola 24), prorok Daniel, Ezechiel i ďalší proroci.

Už len málo proroctiev v Biblii zostáva na naplnenie. Teraz žijeme dobu štyroch jazdcov, predpovedané sú dve veľké vojny (nemali by sa udiať na našom území, ale terorizmu sa asi nevyhneme), bude vytrhnutie vyvolených, nastúpi “svetovládca” na 7 rokov,… a to ešte nie je koniec.

Ak ste znovuzrodený kresťan, naplnený Svätým Duchom, pozdvihnite hlavu, čaká vás milosť a svadba Baránkova. Pán hovorí: radujte sa! Pre nás je poučenie: Buďme pripravení.

Dobrá rada: Sledujte, čo sa deje, porovnávajte to s Bibliou a buďte pripravení, tešte sa, že Biblia predpovedá budúcnosť, aby sa Boží ľud zachránil. Teda aj vy.

Autor článku: www.domviery.sk