RomaniArcha

Bola som si dať vyveštiť budúcnosť u veštice…

Hriechom môžeme nazvať také ľudské počínanie, ktoré je v rozpore s Božími názormi nezávisle na tom, či sa nám to páči alebo nie, lebo merítkom posúdenia skutkov nie je človek, ale Boh.

Bola som si dať vyveštiť budúcnosť u veštice. Je to hriech?

Hriechom môžeme nazvať také ľudské počínanie, ktoré je v rozpore s Božími názormi nezávisle na tom, či sa nám to páči alebo nie, lebo merítkom posúdenia skutkov nie je človek, ale Boh. Dôsledok toho je, že hriech oddelí človeka od Boha a bez kontaktu s Bohom je človek stratený a ponechaný svojej samospravodlivosti, bez objektívnej schopnosti posúdenia čo je dobré a čo zlé. Preto, ako merné lano na to, čo je a čo nie je hriech si vezmeme Božie Slovo.

Biblia jednoznačne posudzuje veštectvo ako hriech.

5M18:10-12

Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh od tvojej tvári.

Prečo sa to Bohu nepáči? Lebo to je vzbura človeka, keď namiesto toho, aby sa pýtal Boha a v osobnom vzťahu s ním hľadal svoju budúcnosť a požehnanie, tak sa obrátil k padlým anjelom, nečistým duchom a k tým ľuďom, čo sú s nimi v kontakte. Boh miluje človeka a existuje legálny spôsob, ako sa priblížiť k Bohu a aj spoznať svoju budúcnosť. No pokiaľ sa človek obráti k ľuďom, ktorí sú v spojení s démonmi a zlým duchovným svetom, tak potom uvoľní tieto zlomyseľné sily, aby panovali nad jeho životom a ich cieľ je zničiť človeka.

Božie Slovo v 1Jn 3:8 hovorí:

Nato sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove.

Preto je dobré nech sa človek vedome a dobrovoľne odovzdá pod Božiu vládu a ochranu, aby sa nestal nedobrovoľným otrokom diablových služobníkov.

Preto Písmo v liste Jak 4:5-8 hovorí toto:

Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa teda Bohu a sprotivte sa diablovi, a utečie od vás. Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám. Umyte ruky hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle.

Chcete Božím spôsobom spoznať, aký bude váš osud, vaša budúcnosť? Odovzdajte svoj život Spasiteľovi a nebudete sa viac s obavami pozerať na svoju budúcnosť. Ako to prakticky urobiť? Ako sa mám priblížiť k Bohu? Kliknite na odkaz:

http://www.domviery.sk/spoznaj-jezisa/

Autor článku: www.domviery.sk