RomaniArcha

Ste tolerantný?

Mali byť kresťania tolerantní k iným náboženským vyznaniam?

Mali byť kresťania tolerantní k iným náboženským vyznaniam?

Ježiš neodmietal ľudí, ani cudzoložnicu, ani chudákov, ani neveriacich, ani farizejov – bol tolerantný k ľuďom. Ale nebol tolerantný k hriechu, k úchylkám od pravdy ani u farizejov, ani u ľudí, čo boli v chráme – ku kupcom, ani k cudzoložstvu. Viackrát sa preto priam hádal so Židmi (Mat 15:1-20; Mar 10:1-9; Mar 12:38-40).

Sk 10:34-35 “Vtedy otvoril Peter ústa a povedal: V pravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je príjemný jemu.”

Predpokladáme, že aj Vy sa stotožňujete s Kristovým jednaním. Ľudia hľadajú pravdu, Ježiš Kristus z Nazaretu hlásal pravdu, On sám je Pravdou.

Autor článku: www.domviery.sk