RomaniArcha

Modlíte sa za mrtvých?

Modlíte sa za zomrelých?

Nie nemodlíme. Biblia na žiadnom mieste nespomína možnosť vylepšiť stav človeka po smrti modlitbou ani nedáva možnosť komunikovať s tými, ktorí už zomreli.

“Nikto nemôže brata vykúpiť, ni cenu zmierenia zaň vyplatiť, lebo je pridrahé výkupné za jeho dušu.”   Ž 49:8-9

Sám Ježiš, keď sa chcel zhovárať s Mojžišom a Eliášom, ľuďmi ktorí sa odsťahovali z nášho sveta, musel sa premeniť do oslávenej podoby.

“Potom po šiestich dňoch povolal Ježiš so sebou Petra, Jakoba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, samotných. A premenil sa pred nimi, i jeho rúcho stalo sa skvejúcim, veľmi bielym ako sneh, akého bielič na zemi nemôže vybieliť. A ukázal sa im Eliáš s Mojžišom, a shovárali sa s Ježišom. “  Mr 9:1-4

Každé iné rozprávanie sa s mŕtvymi je definované Božím Slovom ako čarodejníctvo, trestané smrťou.

“A čo do duše, ktorá by sa obrátila k veštcom, vyvolávajúcim duchov mŕtvych, alebo k vedomcom, aby smilnila idúc za nimi, obrátim svoju tvár proti tej duši a vytnem takého človeka zprostred jeho ľudu.”   3M20:6

Autor článku: www.domviery.sk