RomaniArcha

Prečo by sa čestný človek nemal dostať do neba?

Prečo by sa človek, ktorý žije čestne, podľa prirodzenej i kultúrnej morálky a svojho svedomia, nemal dostať do neba?

Boh sám určil spôsob, ako sa možno dostať do neba. On dal základné kritériá pre vstup do neba, ktoré pripravil pre človeka. Kto ich naplní, pôjde do neba. Boh dal svoj dar – Ježiša Krista z Nazaretu ako Spasiteľa. Všetko závisí od toho, ako sa človek k tomuto daru postaví. Platí to rovnako ako s každým iným darom. Dar sa buď prijme (Spasiteľa, spasenie) alebo odmietne (zostane zatratenie). Túto možnosť dal Boh ľuďom takým spôsobom, aby ju mohol každý prijať.

Ján 3:16 “Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život.”

Mk 16:16 “Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasená, ale kto neuverí, bude odsúdený.”

Autor článku: www.domviery.sk