RomaniArcha

Krsty na konferencii v BB

Dňa 27.10.2012 sa konali krsty v zbore Milosť v Banskej Bystrici a medzi nimi boli aj ľudia z nášho zboru. Chceme vám ich predstaviť aj touto formou a toto sú ich čerstvé reakcie po krste.

Dňa 27.10.2012 sa konali krsty v zbore Milosť v Banskej Bystrici a medzi nimi boli aj ľudia z nášho zboru. Chceme vám ich predstaviť aj touto formou a toto sú ich čerstvé reakcie po krste:

Zita Horváthová, 63 rokov
Prežila som niečo, čo sa ani nedá slovami opísať. Všetko vo vnútri sa vo mne chvelo. Ako som vyšla z vody, strach a obavy zo života zmizli a začala som sa radovať v Pánovej prítomnosti. Moje srdce sa dnes raduje, že patrím do Božej rodiny.

Milan Mižigar, 28 rokov
Hneď po tom, ako som vyšiel z vody, cítil som, akoby všetko to staré, čo som za sebou vláčil, opadlo v tej vode, v ktorej som bol krstený. Teraz prežívam šťastie, aké som už dlho nezažíval. V srdci mám úžasný pokoj, hovorím novými jazykmi a v srdci mám túžbu hlásať a kázať slovo Pánovo.

Miroslav Orako , 55 rokov
Keď som sa krstil a keď som vyšiel z vody, cítil som sa ľahký, vnímal som, že všetky bremená a hriechy, ktoré som na sebe nosil v tom okamihu odišli. Plakal som od šťastia ako malý chlapec. Prežíval som to, ako ma Boh berie do náručia a dáva mi nový život, novú budúcnosť.

Marek Horváth, 22 rokov
Keď som sa krstil, celé moje vnútro sa vo mne radovalo. Začal som hovoriť novými jazykmi, veci ktoré som s obľubou robil a boli zlé, už nerobím. Boh uzdravil aj môj jazyk, z mojich úst neznejú slová, ktoré ničia, ale slová, ktoré budujú. Tipovanie, ktoré bolo súčasťou môjho života som opustil. Ďakujem Bohu za tú milosť, že mu môžem patriť.

Lenka Horváthová, 25 rokov
Zo začiatku som váhala a mala som obavy, či mám takýto záväzný skutok urobiť, a či to vôbec posunie môj život vpred, no odovzdala som všetky obavy Bohu, a tak ako som sa nadýchla pred ponorením, tak aj s vydýchnutím odišiel môj starý spôsob života. V tom momente som cítila prítomnosť Boha v mojom vnútri a je tomu tak doteraz. Hovorím novými jazykmi a stal sa zo mňa oveľa šťastnejší človek.

Marek Horváth, 28 rokov
Bol som najšťastnejším človekom na svete a na tú chvíľu som čakal tri mesiace a konečne prišla, preto som si ju vychutnal plným dúškom. Do môjho srdca prišla radosť z vykúpenia a z toho, že som sa stal legálnym synom Božím. V mojom vnútri začalo niečo horieť, mám túžbu hovoriť a privádzať ďalších ľudí ku Kristovi.

Redaktorka: Marika Gažiková