RomaniArcha
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2015

2015  |  2016

Profil verejného obstarávateľa:
o.z. Romani Archa – podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 7 odst. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje vo verejnej súťaži na realizáciu projektu MVSR na rok 2014 tieto zákazky:

1. Názov projektu:

Rekonštrukcia objektu a zariadenia komunitného centra v Krížovej Vsi:

– Výroba plastových okien a dverí.
(Aktuálna výzva od 05.02.2014 do 07.02.2014)

Výzva na predloženie ponuky 1

Výzva na predloženie ponuky 2

Rozmery okien a dverí


 2. Názov projektu:

Rekonštrukcia objektu a zariadenia komunitného centra v Krížovej Vsi:

– Plastové okná a vchodové dvere
– Oplotenie
– Dlažba
– Drevotrieskové ohranované dielce
(Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky. Doba trvania zmluvy bude od vystavenia objednávky do 17.3.2014)

Výzva na predloženie ponuky 1

Výzva na predloženie ponuky 2